Over voorspellen | Pluto in Steenbok

Over voorspellen

Vraag van een leek aan een astroloog: "Kan jij ook voorspellingen doen?"
Antwoord van de astroloog (meer bepaald mezelf): "Ja."
Vraag van de leek aan een astroloog: "En komt dat dan uit?"
Antwoord van de astroloog (meer bepaald mezelf): "De bloemekes, die komen uit."

Eén van de omschrijvingen die je in het "Groot woordenboek van de Nederlandse taal" over het woord voorspellen kan vinden is het volgende: "… bekend maken dat het genoemde bestemd is te gebeuren…"

Ik hou echter niet van het woord voorspellen. Naar mijn gevoel is het te eenvoudig van opzet en van inhoud om de kracht en de mogelijkheden van een horoscoop weer te geven. Een horoscoop is het boek van ons leven, voor de ene al wat dikker dan voor de ander, voor de ene in heldere taal geschreven en dus al wat beter leesbaar dan voor de ander…
Dat boek wordt gepubliceerd bij de geboorte zoals dat geboortemoment de horoscoop voor het leven publiceert.
Alles wat er staat de gebeuren in dat bepaalde leven staat in dat boek, vind je terug  in die horoscoop.

Daarom spreek ik liever over kijken in de toekomst of een blik werpen in de toekomst.
Het grote probleem is echter dat diegenen die van de Astroloog iets over hun toekomst willen weten dat bijna altijd fout interpreteren. Mensen willen een concreet antwoord. Dat geeft alleen maar blijk van hun eigen twijfel.
Als ik aan een cliënt vertel dat hij of zij in de toekomst zal gaan wonen in een woning met een zwembad en als diezelfde persoon dan later op de zeedijk terecht komt dan vraag ik me af of het zwembad niet groot genoeg is.

Iedereen die de Astrologie op een ernstige manier bestudeerd heeft moet tot de vaststelling komen dat de wendingen die er in een leven zijn, voorbestemd zijn. Niet alleen voorbestemd in hoe of wat maar ook voorbestemd in wanneer. En als ze voorbestemd zijn, dan kunnen we het ook op voorhand weten, of kunnen we het dus voorspellen.

Pluto in Steenbok (februari 2008)

In de vroege ochtend van 26 januari 2008 liep de planeet Pluto voor de eerste maal sinds zijn ontdekking in 1930, het teken Steenbok binnen. Pluto zal direct lopen in Steenbok tot hij op 3 april 2008 in 1°09’ zijn retrograde gang zal beginnen om op 10 september 2008 in 28° Boogschutter terug direct te gaan lopen. Op 27 november 2008 zal hij definitief Boogschutter verlaten om gedurende 16 jaar in Steenbok te blijven lopen. In november 2024 verlaat Pluto Steenbok definitief.

In de astrologische wereld wordt er al maanden, om niet te zeggen jaren, over deze ingress gesproken en er is al heel veel inkt gevloeid i.v.m. deze gebeurtenis.

Als we spreken over Pluto in Steenbok dan nemen we in dit verhaal Saturnus natuurlijk mee. Saturnus heerst over Steenbok en is dus de volgende 16 jaar de dispositor van Pluto. Eén van de klassieke duidingregels zegt dat het goede of het kwade aangewezen door een planeet het gevolg is van, of voortvloeit uit zijn dispositor.

Enkele jaren geleden werden wij uitdrukkelijk geconfronteerd met de (vernietigende) kracht van deze twee zware jongens. De beelden van de aanslagen van 9/11 in New York staan op de netvliezen van het collectief geheugen gebrand. Saturnus en Pluto maakten toen een oppositie (die op dat moment weliswaar niet exact was) aan de hemel. Op 5 augustus 2001 stonden Pluto (R) en Saturnus (D) voor de eerste maal in een exacte oppositie. Ze deden dat opnieuw op 2 november; toen liep Saturnus retrograde en Pluto direct. Op 26 mei van het volgende jaar was er weer een exacte oppositie en toen liepen de beide planeten direct. In de periode tussen 5 augustus en 26 mei was hun maximale orb ongeveer 9°.

Een toren valt symbolisch onder Saturnus en een afbraak of instorting hoort bij Pluto. En dat is wat er letterlijk gebeurde: de instorting van een toren. Niemand twijfelt er aan dat er hier twee vernietigende krachten aan het werk zijn geweest. Twee krachten die mekaar niet hebben opgeheven maar die uitdrukkelijk hebben samengespannen.

Met Pluto in Steenbok gaat het niet over de twee krachten die elkaar ontmoeten maar over de manier waarop Pluto zich de komende jaren zal manifesteren onder invloed van zijn dispositor Saturnus.

In mei 2007 won Nicolas Sarkozy de verkiezingen in Frankrijk. Hij staat bekend als een hardliner en als een man met grote ambities. Eén van de opdrachten die hij zichzelf gaf voor de volgende jaren is dat hij bepaalde waarden in ere wil herstellen, werk bijvoorbeeld, maar ook autoriteit, moraal en respect.

En dat is iets waar het bij Saturnus en Steenbok om gaat: moraal en respect, verantwoordelijkheid, ambitie, discipline en soberheid. Saturnus is de rechter die niet enkel oordeelt, maar ook veroordeelt. Saturnus is een keiharde, maar hij doet dat op een eerlijke manier: streng maar rechtvaardig. Maar vermindering, inkrimping en beperking zijn echter ook begrippen die we onder Saturnus en Steenbok plaatsen. En de tijd en de ouderdom
Vele van deze zaken zullen uitdrukkelijk aan bod komen met de doorgang van Pluto door het teken Steenbok.

Toen Pluto door Boogschutter liep (vanaf januari 1995) stond hij onder het dispositorschap van Jupiter. Met Pluto in Boogschutter hebben er heel veel veranderingen plaatsgevonden in media- en communicatieland. Halverwege de jaren 90 zei een TV-maker me dat we binnen onafzienbare tijd op een totaal andere manier naar TV zouden kijken. Dat lichtgevende kastje heeft inderdaad de laatste paar jaren zeer grote veranderingen ondergaan. Het blijft uiteraard nog steeds een lichtgevend kastje, maar onder invloed van de verbeteraar Jupiter hebben we nu High Definition-TV: het (bijna) perfecte beeld. Maar ook digitale TV brengt een enorme verandering tot stand in de manier waarop we TV kijken.
Ook gsm en internet zijn communicatiemiddelen die hun elan gekregen hebben in de periode dat Pluto door Boogschutter liep. Je kan op dat vlak toch wel spreken van een wildgroei, of minstens van een ongecontroleerde groei. Er heerst ook nog steeds een wetteloosheid op gebied van deze communicatiemiddelen.

Met Pluto in Steenbok zal deze groei en deze wetteloosheid aan banden worden gelegd. De TV-spelletjes waarbij je via gsm of telefoon een gokje mag wagen en die welig tieren – om zendtijd op te vullen – zullen een halt worden toegeroepen, of op zijn minst aan banden worden gelegd of zelfs helemaal verboden worden. De wetgever zal zich verplicht moeten buigen over de wetteloosheid die er heerst op het wereldwijde web.

In een Vlaamse krant van 24 januari 2008 stond de volgende titel : Nieuwe telecombijbel trekt ten oorlog tegen dure sms’jes.
Een weekblad meldt in dezelfde week: Dubieuze sms'jes voortaan strafbaar. De langverwachte ethische code voor telecommunicatie is klaar.
In datzelfde weekblad stond te lezen dat de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus aan de overheid vraagt om de reizen naar echt gevaarlijke reisbestemmingen te verbieden. Dit naar aanleiding van de twee Vlaamse vrouwen die vermoord werden in Jemen in januari 2008.

Met Pluto in Steenbok is het best mogelijk dat de reiziger zelf zijn verantwoordelijkheid opneemt om deze risicovolle gebieden te vermijden. Dat is alleszins het minste wat je als belastingsbetaler mag verwachten, want de repatriëring gebeurt meestal op kosten van de gemeenschap.

Als gevolg van de golden sixties moesten we begin jaren 70 met z'n allen het vliegtuig in om andere horizonten te verkennen. Pluto stond op dat moment in Weegschaal. Weegschaal is het eerste teken boven de horizonlijn. (Uranus stond in die periode in Weegschaal en Neptunus in Boogschutter.)

In een globale wereld, waar Pluto in Boogschutter de afstanden zoveel kleiner en van de wereld ons dorp heeft gemaakt, wordt het aantal risicovolle gebieden blijkbaar steeds groter. Reizen wordt gevaarlijker en vele mensen zullen hun actieradius verkleinen, of thuis blijven. De bescherming en de veiligheid van de reiziger – vooral wat de luchtvaart betreft - zal veel meer geld gaan kosten waardoor reizen zoveel duurder zal worden, zodat het een voorrecht wordt voor mensen met een dikke beurs.

Veiligheid en zekerheid zijn zaken waar verzekeringen op gebouwd zijn; als onze veiligheid en onze zekerheid klappen krijgen, worden we getroost door de euro’s die de verzekering uitbetaalt. Maar deze verzekeringen zullen het de komende jaren ook hard te verduren krijgen. Het zal hen niet ontbreken aan klanten die ze hebben en krijgen en polissen die ze zullen afsluiten, want als mensen zich onzeker voelen en hun veiligheidsgevoel klappen krijgt, zijn ze graag bereid om een nieuwe polis af te sluiten. Ik vermoed dat meer dan ooit de publiciteit voor de verzekeringen zich juist daar op zal richten. De vraag is echter of de verzekeringen genoeg geld in het laatje zullen krijgen om de schade te blijven vergoeden. Faillissementen van verzekeringsmaatschappijen lijkt me niet tot het onmogelijke te behoren.

Als je Steenbok zegt, dan denk je meteen ook aan zijn tegenpool: we bekijken dus de de as-werking van Steenbok en Kreeft. Pluto in Steenbok is dus ook het verhaal van zijn tegenpool Kreeft.
Het eerste waar ik in dit verband aan denk is opvoeding. Ouders zullen meer en meer de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kroost doorschuiven aan professionele opvoeders. De kostscholen zullen er wel bij varen en de scholen zullen een grotere taak en grotere verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen.

In de Steenbok-Kreeft as plaatsen we ook de stamboom. Scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen brengen die stamboom uit evenwicht. Na verloop van enkele generaties wordt het moeilijk om de bloedband te reconstrueren met als gevolg dat er kindertjes zullen gemaakt worden tussen bloedverwanten. En dat is een regelrechte aanslag op de sterkte van het ras. Want in Kreeft zitten de roots, het fundament. En dat wordt met de oppositie van Pluto naar Kreeft aangetast en onderuit gehaald.

Gebouwen, huizen en wonen zijn ook zaken die we in de Steenbok-Kreeft as plaatsen. Ook daar zullen zich grondige wijzigingen voordoen. De immo-markt zal zware klappen krijgen. In de VS is dat al uitdrukkelijk aan de orde. En wat er in Amerika gaande is, waait vroeg of laat over naar hier. De oorzaak van de instorting zal bij ons niet dezelfde zijn als in Amerika, maar het mechanisme van vraag en aanbod zal uit zijn evenwicht raken. Huizen blijven op dit moment al langer te koop staan. Potentiële kopers denken langer en dieper na vooraleer ze overgaan tot een aankoop. Er zijn dus meer huizen op de markt en bijgevolg worden ze goedkoper; vraag en aanbod doen hun ding. Pluto zal zorgen voor een wedergeboorte: huizen zullen terug goedkoper worden. En dat is een goede zaak. Niet voor diegene die zijn geld verdient met het verkopen van huizen, maar wel voor de mensen die in die huizen willen wonen.

In de as Steenbok-Kreeft gaan we ook back to the roots. Oude tradities zullen nu ECHT in ere worden hersteld. En dit niet zozeer omdat we het zo leuk vinden, maar uit noodzaak. In de fashion-industrie zijn tierlantijntjes, strikjes en "kant en broderie" terug aan de orde en naai- en breilessen trekken nu al volle zalen. In de Vlaamse krant van 24 januari - die ik al eerder aanhaalde - stond ook: "Originele bommameubelen zijn de nieuwste hype bij jongeren" en "Handgemaakte sokken op het net te vinden". Het feit dat jonge vrouwen dat terug willen leren, kan wel iets te maken hebben met nostalgie, maar er zijn twee dieperliggende oorzaken; degelijkheid en kwaliteit worden terug belangrijk, maar ook de verhouding prijs/kwaliteit speelt een rol. Kwaliteit door anderen gemaakt is onbetaalbaar, daarom doen we het zelf. Dat past perfect bij het feit dat Saturnus, de dispositor van Pluto, tot eind 2009 in het teken Maagd staat. Vakmanschap en huisvlijt zullen terug in het leven geroepen worden.

Onze voeding wordt meer dan ooit gecontroleerd. De consument krijgt de gelegenheid om de herkomst van de producten van producent - de landbouwer - tot op het bord te achterhalen.
De grote restaurateurs werken met oerdegelijke producten van hoge kwaliteit. Op deze manier kunnen zij het verschil maken met de concurrentie.

Maagd en Steenbok zijn uitdrukkelijk verbonden met werken en carrière maken. Pluto in Steenbok zal er voor zorgen dat we onze tijd op een andere manier gaan indelen en dat we ook terug harder zullen moeten werken, of meer…of langer.
De pensioenleeftijd wordt al opgetrokken, om welke reden dan ook. Als we dan toch met zijn allen ouder worden, dan blijven het aantal te verwachten pensioenjaren hetzelfde. We zullen wel langer moeten werken… en harder… om aan onze basisbehoeften te voldoen. Want dat is waar we in Kreeft mee bezig zijn: brood op de plank.

In de as Kreeft-Steenbok ga je van de basis van de horoscoop naar de top. Deze as wordt door elkaar geschud door Pluto. Het verschil tussen basis en top zal steeds groter worden. De basis zal steeds soberder worden. We zullen met minder tevreden (moeten) zijn en inderdaad soberder gaan leven.

In de komende jaren zullen regeringen over heel de wereld zware beslissingen moeten nemen. Pluto en Saturnus samen dragen de macht in zich en dus ook de strijd om die macht. Er zal een nieuwe orde, een nieuwe wereldmacht moeten komen. Geen wereldmacht die denkt dat zij kan beslissen over het doen en laten van andere staten en naties, maar een wereldmacht waarin landen en naties SAMEN zullen regeren. De Verenigde Naties schieten hierin te kort. Er moet werkelijk geregeerd worden.
In november 2009 zal Saturnus Weegschaal binnengaan. Men moet er niet aan twijfelen dat de diplomatie op dat moment op volle toeren zal gaan draaien…
Weegschaal is immers bij uitstek het teken van SAMEN.

Pluto is en blijft de grote transformator. Hij maakt alles waar hij zijn tanden in zet met de grond gelijk. Maar Pluto is ook de planeet van de wedergeboorte. Overal waar hij iets neerhaalt of afbreekt, zal er iets in de plaats komen. Laat het duidelijk zijn dat dit artikel niet de bedoeling heeft om enkel afbraak en negativisme te verkondigen, maar weet dat de wedergeboorte altijd van de partij is als er over Pluto wordt gesproken. Het gaat om afbraak en wederopbouw. Maar eerst de afbraak dus…
Ik ben niet de Uranus- of Neptunusvrouw die in staat is om alle nieuwe dingen te benoemen. Maar het zal anders worden… Er is véél dat anders zal worden…

Ik ben geen profeet, wil me ook niet als profeet manifesteren, maar ik weet héél zeker dat er in deze tekst profetische woorden staan.