(*) = verplicht veld

 

Opmerking:

Dit contactformulier heeft niet de bedoeling een consult aan te bieden. Concrete vragen zoals bvb "Wanneer verander ik van job?" of "Kom ik ooit de ware tegen?" of andere persoonlijke vragen kunnen niet via deze weg beantwoord worden.
Informatieve vragen over de opleiding en astrologie in het algemeen zullen uiteraard wel beantwoord worden.