Techniek | Benoemen | Interpretatie | Praktijkvoorbeelden | Lessenreeks

Techniek

De techniek van de Dwads is een weinig gekende en vergeten techniek. Het wereldwijde web is niet heel vrijgevig met informatie i.v.m. de Dwads die onder de naam Dwadashamsa of Duodenary Division internationaal bekend zijn. Bij de vertaling van deze termen naar het Nederlands spreekt men over 1/12 deel.
En dat is dus precies waar het bij de Dwads om gaat. Elk teken wordt in deze techniek onderverdeeld in 12 gelijke delen van elk 2°30’.

Het is héél belangrijk te weten dat 2°30’ de lengte is van een Dwad. Een Dwad die begint bij 0° zal dus eindigen bij 2°29’. Wanneer een planeet of een cusp in 2°30’ van een teken staat, is dat wel degelijke de volgende Dwad. Je kan het uitbreiden naar 2°29’59’’ maar de volgende boogseconde is dus de  volgende Dwad. Ander voorbeeld: 17°30’ tot 19°59’.  20° is dus de volgende Dwad.

Op internet en in de schamele literatuur spreekt men heel gewichtig over de Dwads. Men bouwt grote constructies en wiskundige betogen op, maar men komt zelden of nooit tot de essentie van de zaak. Die essentie is voor mij nog altijd het interpreteren van een horoscoop, in dit geval dus via  de interpretatie  van de Dwads.
In die schaarse maar gewichtige literatuur is er één uitspraak die wat mij betreft overeind mag blijven: "Er is een zodiak in elk teken."

Benoemen

De 144 Dwads (12 Dwads in elk van de 12 tekens) in een radix hebben allemaal een naam. Dit is echter niet kortweg Jantje of Truusje.

De naamgeving gebeurt volgens een bepaald patroon. Een Dwad wordt benoemd door 3 tekens na elkaar te vernoemen: vb Tweelingen/Weegschaal/Schorpioen.
Natuurlijk gebeurt dat niet willekeurig maar volgens een bepaald systeem waarbij men ook nog gebruik maakt van de decanaten. Het 1ste teken in de naamgeving van de Dwad (in bovenstaand voorbeeld is dit Tweelingenen) is het teken waarin een bepaalde planeet of een beppald punt zich bevindt. Het 2de teken in de naamgeving van de Dwad (in bovenstaand voorbeeld is dit Weegschaal) is het decanaat waar deze planeet of dit punt zich bevindt. Het 3de teken in de naamgeving van de Dwad is dus in feite de Dwad zelf, het specifieke 12de deel (in bovenstaand voorbeeld is dit Schorpioen).

De 2 eerst tekens van de Dwad behoren altijd tot hetzelfde element (want teken en een decanaat).Tweelingen/Waterman/Vissen of Vissen/Kreeft/Kreeft zijn dus bestaande Dwads want Tweelingen en Waterman behoren beiden tot het element lucht en Vissen en Kreeft behoren beiden tot het element water. Vissen/Stier/Tweelingenen of Tweelingenen/Ram/Kreeft bestaan dus niet want Vissen en Stier behoren niet tot hetzelfde element en Tweelingenen en Ram ook niet.

Interpretaie

Voor de interpretatie van een Dwad gaat men in eerste instantie het 1ste en het laatste teken van de Dwad afzonderlijk interpreteren en men verbindt dan de interpretaties van beide tekens tot één geheel. Het middelste teken geeft bijkomende informatie en is niet essentieel voor de interpretatie van de Dwad. De volgorde van interpretatie van het 1ste en 3de teken is onbelangrijk.
Men kan aan elke Dwad uiteraard tientallen interpretaties geven, net zoals als men tientallen interpretaties aan een teken kan geven.

Bij de interpretatie van een horoscoop geven de Dwads mij onwaarschijnlijk veel informatie, meer dan gelijk welke andere techniek.
De Dwads maken voor mij absoluut deel uit van mijn basispakket voor de interpretatie van een horoscoop. Het blijken steeds opnieuw voltreffers te zijn waarmee ik regelmatig nagels met koppen sla, zowel in de karakter- en feitenanalyse als in de voorspellende Astrologie.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1: Tweelingen/Weegschaal/Schorpioen

Dit was een gebeurtenishoroscoop die gemaakt werd van het moment van de ondertekening van het huurcontract voor een woning.

Cusp IV van die horoscoop geeft informatie over de lopende woonsituatie. Om informatie te vinden over de volgende of toekomstige woonsituatie – de woning waarvoor het contract werd getekend – pas ik het ruilprincipe toe, de 3-sprong in het systeem van de afgeleide huizen. Het 3de huis van het 4de huis is het 6de huis. Cusp VI van deze gebeurtenishoroscoop geeft dus informatie over de woning waarvoor het contract getekend werd want in het 6de huis vinden we informatie over de volgende woonsituatie.

Cusp VI stond in 14°41’ Tweelingen. Dat is de Dwad Tweelingen/Weegschaal/Schorpioen. Mercurius, heer VI, stond in 5°22’ Schorpioen. Dat is de Dwad Schorpioen/Schorpioen/Steenbok.
Één van de mogelijke interpretaties van Tweelingen/Weegschaal/Schorpioen is  verstopping in een transportsysteem. Schorpioen/Schorpioen/Steenbok gaat in dezelfde richting, verstopping in de afvoer  of riool. Ik heb geopperd dat er (mogelijk) stenen in de afvoer konden zitten.

En zo geschiedde…

Voorbeeld 2: Schorpioen/Vissen/Ram

Een uurhoek met een vraag i.v.m. een mogelijke verhuis.

Cusp VI geeft in deze uurhoek informatie over de volgende woonsituatie. Cusp VI stond in de Dwad Schorpioen/Vissen/Ram. Ik heb op basis hiervan mijn cliënte te kennen gegeven dat in het huis dat ze zou kopen de verwarmingsinstallatie versleten of stuk zou zijn. Met deze voorkennis had zij eventueel een lagere prijs kunnen bedingen.

Cliënte kocht een huis en na enkel maanden heeft zij een nieuwe verwarmingsketel laten plaatsen.

De oude was stuk…

Lessenreeks

In het najaar wordt er bij voldoende interesse een lessenreeks gestart over de interpretaties en toepassingen van de Dwads. Deze lessen zijn enkel geschikt voor mensen die over voldoende kennis van astrologie beschikken.
De cursus zal over 4 lesavonden en/of -namiddagen gespreid worden.
De prijs van de lessenreeks bedraag € 60,00

Mijn ervaring met het werken met Dwads zeft dat het voltreffers zijn die een zeer accurate analyse van de horoscoop mogelijk maken. Dit zowel wat de karakteranalyse als de voorspellende astrologie betreft.

Graag een mail indien je interesse hebt om deze lessenreeks te volgen.
Gebruik hiervoor het contactformulier.